Nieuwsblad voor Castricum, 18 december 2013

Hond draagt financieel bij aan hele samenleving

Natuurlijk de bekende bijdrage aan de algemene middelen van de gemeentekas door de opgehaalde hondenbelasting. Voor de gemeente Castricum bedraagt dat ± € 100.000 en behoeft geen verdere uitleg. Er is echter een tweede, door wetenschappelijk onderzoek bewezen maar helaas nog niet in harde euro cijfers uit te drukken, bijdrage die honden leveren aan de samenleving, doordat ze de zorgkosten van hun eigenaren aanmerkelijk verlagen. Een ook op gemeentelijk niveau belangrijk wordend argument, als vanaf 2015 het Rijk een groot deel van die zorgtaken naar de gemeenten overhevelt. In het kort de gebieden waarop honden dit voor elkaar krijgen op een rij:

Baby’s die leven met een hond of kat in huis hebben minder vaak last van oorontstekingen, hoesten of een loopneus. Ook bleken ze minder vaak antibiotica nodig te hebben dan kinderen die in een huis zonder huisdieren woonden. Een hond brengt vuil en bacteriën in huis waardoor het immuunsysteem van een kind sneller zal rijpen, waardoor het beter in staat is zich te verdedigen tegen de virussen en bacteriën die ademhalingsproblemen veroorzaken. (Kuopia University Hospital)

Het stof in huizen met honden of katten biedt bescherming tegen het respiratoire syncytiële virus (RSV). Dat ademhalingsvirus is gelinkt aan de ontwikkeling van astma bij kinderen en kan dit voorkomen. (Universiteit van Californië)

Kinderen die in het gezelschap van honden en katten opgroeien kunnen beter de non-verbale communicatiesignalen begrijpen, hun eigenwaarde wordt er door verhoogd en het helpt ze crisisperioden goed door te komen. Het stress verlagende hormoon Oxytocine, wat vrij komt als vrouwen borstvoeding geven, maar ook als je een hond aait of kust. Oxytocine geeft een vermindering van agressie en angst, een lager stress niveau en  meer positieve sociale interacties. Een langdurige positieve sociale relatie zorgt op zijn beurt voor een betere gezondheid. Bovendien blijkt dat als je vaker aan dit hormoon wordt bloot gesteld de effecten langer blijven aanhouden. Het strelen van een dier werkt kalmerend, het hartritme en de bloeddruk dalen. Slachtoffers van hartaanvallen die een dier bezitten maken meer kans maken op herstel. Bij onderzoek naar de sterfte onder 92 hartpatiënten na een hartaanval bleek: van de huisdierbezitters onder hen stierf 5,7% binnen een jaar, onder niet huisdierbezitters was de sterfte 28,2%, dus vijf keer hoger. Er zijn aanwijzingen dat dit gunstige effect vooral betrekking heeft op hondenbezitters. Daarnaast zijn de risicofactoren voor hartziekten bij bezitters van huisdieren lager dan bij niet-bezitters.(Friedmann e a. 1980). Het innemen van anti-depressiva ligt veel lager bij personen die een huisdier hebben. Kinderen en volwassenen in stresssituaties (verlies van echtgenoot(e), communicatiestoornissen, oorlog, geweld) kunnen hun toestand gemakkelijker beheren als er een dier in de buurt is. Volgens twee grote representatieve steekproeven van de Duitse en Australische bevolking ligt de zorgconsumptie significant lager onder huisdierbezitters qua artsenbezoek en medicatie dan die van niet-huisdierbezitters. (Headey e.a. 2002). De gezondheidsklachten bij mensen die een huisdier hadden geadopteerd lieten na een maand een afname zien en deze afname bleef ook na 10 maanden nog gehandhaafd. (Serpell 1991). In dit onderzoek werd niet alleen bij kinderen, die huisdieren hebben een lager ziekteverzuim op school aangetoond, maar tevens dat eigenaren van gezelschapsdieren in het algemeen, ouderen én jongeren, minder algemene gezondheidsklachten vertonen. Zoals problemen met slapen, minder pijn, hoofdpijn, en spijsverteringsproblemen. (McNicholas e.a., 2005).

95 % van de geriaters raadt de aanwezigheid van huisdieren aan en doet daartoe zelfs een sterke aanbeveling. De geriaters hebben geconstateerd dat dit een positieve invloed heeft op de gezondheid van bejaarden. Een invloed die zich zowel of fysiek (motoriek) en op moreel vlak (psychisch, sociaal, affectief, emotioneel) als op de gezondheid in het algemeen, toont. Tevens bleek uit recent onderzoek naar de invloed die honden hebben op mensen die aan dementie lijden, dat hun fysieke en mentale gezondheid verbetert, als zij regelmatig met hun hond activiteiten ondernemen. (University of Maryland). Zelfs op de werkvloer blijkt de hond een gunstige invloed te hebben op diegenen die hun hond mee naar het werk namen. Het vermindert hun stress gedurende de gehele werkdag, waarmee het een bijdrage levert aan de tevredenheid en productiviteit van die werknemers en het verbetert tevens de onderlinge samenwerking. (Commonwealth University Virginia)

De kosten van de hond worden door de eigenaren zelf gedragen. Dat kost de gemeenschap niets. De opbrengsten echter van die hond komt geheel ten goede aan de gehele gemeenschap, via belasting, verlaging van artsenbezoek, minder medicijngebruik, snellere genezing, minder thuiszorg en begeleidingsbehoefte, veel latere of zelfs geen opname in een zorginstelling rechtstreeks terug te vinden in minder hard sterk stijgende zorgpremies en, hopelijk, geen verhoging van de gemeentebelastingen, die vanaf 2015 een deel van de zorg zelf moet zien te bekostigen. Bovenstaande maakt het misschien voor een ieder waard de elkaar langzamerhand wel heel erg hard bijtende standpunten rond het losloopgebied Noord-End te heroverwegen. Juist dit losloop park biedt, vanwege zijn vorm en ligging, bij uitstek de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten, die veel verder gaan dan een wederzijdse groet en een paar losse opmerkingen over hond en weer op straat. In die zin brengt het park als losloopgebied zijn geld dubbel en dwars op en zal dat blijven doen, als u bereid bent dit kleine gebied, aan de rand van Castricum, te gunnen aan de huidige gebruikers, die direct en indirect al zoveel extra bijdragen aan gemeente- en staatskas (en via die omweg aan uw portemonnee) en, naar nu dreigt, daar zelf dan echt niets meer van terug zullen zien.

M.H.R. Giltaij

Castricum

 


Kennemerlaan 53, 1972 EH IJmuiden, telefoon 0651131187